8 tháng năm 2017: Tổng trị giá XNK hàng hoá dự kiến đạt 269,13 tỷ USD

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 8/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 36 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 18,2 tỷ USD, tăng 3% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 17,8 tỷ USD, tăng 2,3%. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Với kết quả ước tính trên thì trong 8 tháng năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 269,13 tỷ USD, tăng tới 20,1% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 133,5 tỷ USD, tăng 17,9% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 135,63 tỷ USD, tăng 22,3%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2017 ước tính thặng dư 400 triệu USD, qua đó giảm mức nhập siêu của Việt Nam đến hết tháng 8/2017 xuống còn 2,13 tỷ USD, bằng 1,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu

Điện thoại các loại và linh kiện: Ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 8/2017 là 3,4 tỷ USD, tăng 10,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 8/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 25,96 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: Ước tính trong tháng 8/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 1,4% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong 8 tháng/2017 lên 16,7 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 8/2017 ước tính đạt 2,1 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2017 ước tính đạt 15,74  tỷ USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: Trị giá xuất khẩu trong tháng 8/2017 ước tính đạt 1,3 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2017 lên 9,64 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Trị giá xuất khẩu trong tháng 8/2017 ước tính đạt 1,15 tỷ USD, tăng 8,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2017 ước tính là 8,14 tỷ USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Trị giá xuất khẩu trong tháng 8/2017 ước tính là 620 triệu USD, tăng 3,5% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2017 lên 4,88 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản: Ước tính trong tháng 8/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 800 triệu USD, giảm 0,5% so với tháng trước. Qua đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản 8 tháng/2017 lên 5,18 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Trị giá xuất khẩu trong tháng 8/2017 ước tính là 600 triệu USD, giảm 6,8% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2017 lên 4,61 tỷ USD, tăng 19,6% so với 8 tháng/2016.

Cà phê: Xuất khẩu trong tháng 8/2017 ước tính là 95 nghìn tấn, giảm 5,8% so với tháng trước và trị giá là 227 triệu USD, giảm 3,9%. Lượng xuất khẩu cà phê trong 8 tháng/2017 ước hơn 1 triệu tấn với trị giá là 2,34 tỷ USD, giảm 19,4% về lượng nhưng tăng 3,7% về trị giá so với 8 tháng/2016.

Dầu thô: Xuất khẩu trong tháng 8/2017 ước tính đạt 450 nghìn tấn, giảm 22,5% so với tháng trước và trị giá là 170 triệu USD, giảm 21,5%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 8 tháng/2017 ước đạt 4,75 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,88 tỷ USD, tăng 2% về lượng và tăng 24,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 8/2017 là 2,9 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 8/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 22,08 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 8/2017 là 2,85 tỷ USD, giảm 4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 8/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 24,08 tỷ USD, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Vải các loại: Ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 8/2017 là 950 triệu USD, giảm 0,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 8/2017, nhập khẩu vải các loại đạt 7,42 tỷ USD, tăng 8,6% so với 8 tháng/2016.

Điện thoại các loại và linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 8/2017 là 1,3 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 8/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 8,74 tỷ USD, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại: Ước tính trong tháng 8/2017 nhập khẩu 1,3 triệu tấn, tăng 18,6% và trị giá là 723 triệu USD, tăng 14,1% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 8 tháng/2017 ước đạt gần 10,3 triệu tấn, giảm 16,1% và trị giá là 5,96 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: Ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 8/2017 là 500 nghìn tấn, trị giá là 714 triệu USD, giảm 1,4% về lượng và tăng 13,7% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 8/2017, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 3,37 triệu tấn, trị giá là 4,85 tỷ USD tăng 17,2% về lượng và tăng 23,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 8/2017 là 480 triệu USD, tăng 0,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 8/2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 3,68 tỷ USD, tăng 10% so với 8 tháng/2016.

Xăng dầu các loại: Nhập khẩu trong tháng 8/2017 ước tính là 1,1 triệu tấn, giảm 7% so với tháng trước và trị giá là 552 triệu USD, giảm 5,8%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 8 tháng/2017 ước đạt gần 8,65 triệu tấn, trị giá ước đạt 4,46 tỷ USD, tăng 9,1% về lượng và tăng 38,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: Ước tính trong tháng 8/2017 là 130 nghìn tấn, tăng 1% và trị giá là 505 triệu USD, tăng 12% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 8 tháng/2017 ước đạt hơn 1 triệu tấn, giảm 16,7% và tổng kim ngạch ước đạt 3,58 tỷ USD, tăng 16,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Hóa chất: Nhập khẩu hóa chất trong tháng 8/2017 ước tính là 320 triệu USD, tăng 1,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 8/2017, nhập khẩu mặt hàng này đạt gần 2,6 tỷ USD, tăng 28,9% so với 8 tháng/2016. 

PV

Tin cùng chuyên mục