Hết quý III/2021: Số dư Quỹ BOG 824,088 tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý III/2021. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý III năm 2021 (đến hết ngày 30/9/2021) 824,088 tỷ đồng, nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Ảnh minh họa – nguồn: internet.
Ảnh minh họa – nguồn: internet.

Cụ thể, tổng số trích Quỹ BOG trong quý III năm 2021 (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/9/2021) 502,284 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý III năm 2021 (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/9/2021) 802,947 tỷ đồng. 

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý III năm 2021 là 1,844 tỷ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý III năm 2021: 14 triệu đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết quý II năm 2021 (đến hết ngày 30/6/2021)  1.122,920 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý I năm 2021 (đến hết ngày 31/3/2021) 5.340,068 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020 là 9.234,614 tỷ đồng.

Quang Minh

Tin cùng chuyên mục